Disclaimer

Pia Media bv heeft deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld.
De informatie op de site wordt zo goed mogelijk actueel gehouden, maar kan op zekere momenten verouderde informatie bevatten.
Pia Media BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Copyright

Alle op deze website gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Pia Media BV. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pia Media bv niet toegestaan. (© Pia Media BV - 2009).

Privacy

Pia Media BV onderschrijft uw recht op privacy op het web en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via een reactieformulier,e-mail, per telefoon of gewone post.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina's die op www.pia-media.nl zijn ondergebracht. Het beleid geldt echter niet voor pagina's van andere organisaties waarvan links op onze site kunnen voorkomen en die mogelijk een ander privacybeleid voeren.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als u vragen heeft over de manier waarop Pia Media BV met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

U kunt contact met ons opnemen via onze website: http://www.pia-media.nl of een mail sturen naar info@pia-media.nl.