Tekst brief Ministerie van Buitenlandse Zaken namens premier Rutte

Datum 11 november 2013
Betreft uw brief dd. 2 september 2013


Geachte mevrouw Van der Molen,

Veel dank voor uw brief aan de minsiter-president Rutte dd. 2 september 2013, waarin u hem verzoekt tijdens zijn bezoek aan Indonesië aandacht te besteden aan de slachtoffers die zijn gevaalen tijdens de Bersiap-periode. Uw biref werd ter behandeling aan mij overgedragen. Mijn excuses dat de behandeling van uw brief enige tijd in beslag heeft genomen.

De periode volgend opp het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid is aan beide kanten met geweld gepaard gegaan. Daardoor, zo gaf ambassadeur De Zwaan in Jakarta op 12 september j.l. publiekelijk aan namens de Nederlandse Staat, " zijn aan beide zijden veel onschuldige slachtoffers gevallen en is leed veroorzaakt dat ook nu nog dagelijks wordt gevoeld door mesnen in Indonesië ém in Nederland". De door de Nederlandse ambassadeur uitgesproken excuses zullen, anders dan in uw brief verondersteld, door de Minister President niet worden herhaald. De op 12 september uitgesproken excuses waren een belangrijke wens van de vertegenwoordiger van de weduwen van de slachtoffers in de gevoerde rechtzaak in Nederland. Het kabinet vond het een gepast gebaar dat de Nederlandse ambassadeur deze namens de Staat uitsprak. De Indonesische autoriteiten waren hier niet bij betrokken en het onderwerp is geen onderdeel van de bilaterale dialoog.

De Nederlandse regering hoopt thans de blik gezamenlijk met Indonesië op de toekomst te kunnen richten. Het aanstaande bezoek van minister-president Rutte aan Indonesië zal in dat teken staan.

Hoogachtend,

Drs. J.H.A. Waltmans
plv. Directeur Azië en Oceanië

Proces tegen Geert Wilders is schadelijk voor de vrijheid van meningsuiting

Proces tegen Geert Wilders is schadelijk voor de vrijheid van meningsuiting

Op de website www.communicatieonline.nl wordt elke week een stelling geponeerd. Dit keer luidde hij: 'Het strafproces is schadelijk voor de reputatie van Wilders'. Michiel Praal heeft hierop alsvolgt gereageerd: "Met de stelling ben ik het niet eens. Het proces tegen Wilders is vooral schadelijk voor onze vrijheid van meningsuiting en uiteind...

Lees verder

In memoriam Korea-veteraan sergeant Will Klems

In memoriam Korea-veteraan sergeant Will Klems

Bij het maken van de documentaire De Laatste Patrouille maak ik voor de eerste keer kennis met sergeant Will Klems. Nog voor ik kan aanbellen, gaat de voordeur met een grote zwaai open. Voor mij staat een man met een uitstraling zoals ik die al vaker heb gezien tijdens mijn ontmoetingen met vetranen. - door Pia van der Molen

Lees verder