Kijk niet weg bij kindermishandeling

Kijk niet weg bij kindermishandeling

door Michiel Praal en Pia van der Molen

Onlangs hadden wij contact met Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld, omdat ons een zaak ter ore was gekomen over de mishandeling van een kind.
Doordat wij een aantal tv-programma’s hebben gemaakt over kindermishandeling weten wij hoe belangrijk het is om niet weg te kijken als je kennis hebt van huiselijk geweld. Want alleen door de geweldspiraal te doorbreken, is het slachtoffer geholpen. 
Toen wij de programma’s over kindermishandeling eind vorige eeuw maakten, was het bijna onmogelijk als individu iets tegen huiselijk geweld te ondernemen. Het slachtoffer moest zelf aangifte doen bij de politie. En als je voortdurend lichamelijk en geestelijk bedreigd en mishandeld wordt, raak je in een isolement, waarbij terechte angst voor nog erger je handelen bepaalt.

En als de omgeving meldingen deed bij bijvoorbeeld huisarts, politie en de toenmalige kinderbescherming, werd daar vaak niet of te laat actie op ondernomen. Gevolg was dat er jaarlijks minimaal 56 kinderen per jaar door huiselijk geweld om het leven kwamen.

Ongelooflijke Verhalen

In het tv-programma ‘Ongelooflijke Verhalen’ dat wij in opdracht van KRO’s Ton Verlind maakten, lieten wij zien hoe twee kleine kinderen, Inge Delzenne en Daniëlle van Rooyen om het leven kwamen door stelselmatige mishandeling , beiden binnen een pleeggezin. En niemand uit hun omgeving deed iets. De huisarts niet, de politie niet, de kinderbescherming niet. Ze keken allen weg en grepen niet in.

Het aantal doodgeslagen kinderen is anno nu nog niet ingrijpend gedaald. Vooral omdat de omgeving wegkijkt. Geen actie onderneemt, denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat je je niet mag bemoeien met iemands leven achter de voordeur. Het privacy-denken leidt er helaas vaak toe om dan maar niets te doen.

Maar tegenwoordig kun je terecht bij professionals, die wel ingrijpen bij huiselijk geweld en zo veel slachtoffers daadwerkelijk helpen naar een beter leven. Dat zijn de mensen van Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld. Je kunt ze gewoon bellen. Ze staan je serieus te woord, zo ontdekten wij toen we zelf een melding deden. Dat kan ook anoniem. En soms is dat verstandig als je van de dader(s) repercussies kunt verwachten. Het gaat per slot van rekening om situaties van geweld. 

Veilig Thuis

Veillig Thuis heeft één doel: kinderen en andere slachtoffers van huiselijk geweld veiligheid bieden door de geweldspiraal te doorbreken. Dat doen ze in nauwe samenwerking met talloze instanties, vertrouwensartsen en andere personen die een rol kunnen hebben bij het stoppen van geweld binnen het gezin. Ze doen dat deskundig, zorgvuldig en gewetensvol. 

En zo hoeven we niet meer weg te kijken als je kennis hebt van huiselijk geweld.

<< Terug naar het overzicht