De Nederlandse ministerraad ging 6 mei 2003 akkoord met de inzet van een versterkt mariniersbataljon in Irak, in de provincie Al-Muthanna in het Britse divisievak. Dit bataljon bestond uit 3 infanteriecompagnieën en een staf- en verzorgingscompagnie. Het bataljon werd versterkt met een geniecompagnie, een helikopterdetachement, een National Support Element (NSE, een logistieke eenheid) en een veldhospitaal.

Het Nederlandse bataljon nam op 1 augustus 2003 het commando over van de Amerikaanse voorgangers en vestigde zich op 3 locaties in het toegewezen gebied. De duur van de Nederlandse missie in Irak was van 1 augustus 2003 - 7 maart 2005. Het aantal Nederlandse militairen bedroeg 7.702. Er zijn tijdens de missie 2 Nederlandse militairen ongekomen.


 

Oorlogsverhaal Dave Steensma

Oorlogsverhaal Dave Steensma

Het oorlogsverhaal van sergeant Dave Steensma, die in 2004 het slachtoffer wordt van een aanval met handgranaten bij een brug in As Samawah in Irak. In het veldhospitaal van de Nederlandse basis Camp Smitty overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Lees verder